Cotentin ship overlay Output
Name:Acadia Desgagnes [BB]
Speed/Dir:12.8 kts / 256° WSW
Status:Underway
Dest:Leixoes
ETA:Mar23 17:00
Type:Cargo (70)
Received:06:48:59 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Alhani [LY]
Speed/Dir:0 kts / 134° SE
Status:Underway
Dest:Le Havre
ETA:Mar19 13:00
Details:Crude Oil Tanker
Received:06:59:39 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Alize III [FR]
Speed/Dir:6.5 kts / 242° WSW
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:07:04:36 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Amethyst [RU]
Speed/Dir:10.2 kts / 79° E
Status:Underway
Dest:Gavle
ETA:Mar27 12:00
Details:General Cargo Ship
Received:07:05:28 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Antares [DE]
Speed/Dir:5.3 kts / 139° SE
Status:Underway
Dest:Le Havre
ETA:Mar21 06:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:07:05:28 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Aquavoyageurs [LR]
Speed/Dir:12.5 kts / 253° WSW
Status:Underway
Dest:Co Pbo
ETA:Apr04 03:00
Details:Bulker
Received:07:04:23 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Atlantis [FR]
Speed/Dir:3.3 kts / 8° N
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Fishing (30)
Received:07:04:45 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Autosky [PT]
Speed/Dir:14.5 kts / 240° WSW
Status:Underway
Dest:Santander
ETA:Mar22 13:00
Details:Vehicles Carrier
Received:07:05:51 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: UDPs
Name:B.462 Flowing Stream [BE]
Speed/Dir:2.7 kts / 49° NE
Status:Underway by Sail
Dest:Sea
ETA:***00 24:60
Details:Crude Oil Tanker
Received:07:00:26 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Capewater [NL]
Speed/Dir:9 kts / 181° S
Status:Underway
Dest:Rouen
ETA:Mar21 08:00
Details:Chemical Tanker
Received:07:05:24 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Celtic Crusader [UK]
Speed/Dir:9.3 kts / 70° ENE
Status:Underway
Dest:Rye
ETA:Mar20 22:00
Details:General Cargo Ship
Received:06:57:12 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Centaurus [AG]
Speed/Dir:7.6 kts / 59° ENE
Status:Underway
Dest:Arkona Owf
ETA:Mar28 15:00
Details:Tug
Received:06:55:17 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Charity And Liberty [UK]
Speed/Dir:2 kts / 147° SSE
Status:Engaged in Fishing
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:07:04:21 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Chem Sirius [LR]
Speed/Dir:12.5 kts / 76° ENE
Status:Underway
Dest:Saltend
ETA:Mar22 12:00
Details:Crude Oil Tanker
Received:07:05:28 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Chembulk Tortola [MH]
Speed/Dir:0 kts / 150° SSE
Status:Underway
Dest:Le Havre
ETA:Mar15 22:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:07:01:55 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Cherbourg 1 [FR]
Speed/Dir:0 kts / 72° ENE
Status:Default (15)
Dest:[Herbourg
ETA:Mar09 09:00
Details:Container Ship
Received:07:05:28 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Cherbourg-Pilot-3 [FR]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:unspecified (0)
Received:07:03:27 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Cma Cgm Musset [MT]
Speed/Dir:16.2 kts / 259° W
Status:Underway
Dest:Uschs
ETA:Mar29 08:30
Details:Container Ship
Received:07:05:25 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Constance 2 [FR]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Pleasure Craft (37)
Received:07:03:17 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Crown Opal [PA]
Speed/Dir:16 kts / 74° ENE
Status:Underway
Dest:Ruled
ETA:Mar25 17:00
Details:Refrigerated Cargo Ship
Received:06:39:12 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Decathlon [MH]
Speed/Dir:14.9 kts / 253° WSW
Status:Underway
Dest:Ngqib
ETA:Apr03 20:00
Details:Crude Oil Tanker
Received:07:05:29 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Dorado Leader [PA]
Speed/Dir:17.4 kts / 126° SE
Status:Underway
Dest:Be Zee
ETA:Mar22 00:01
Details:Vehicles Carrier
Received:07:05:29 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Eagle Arrow [PA]
Speed/Dir:13.6 kts / 65° ENE
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:Mar22 06:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:07:05:26 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Elbstrand [AG]
Speed/Dir:8.2 kts / 127° SE
Status:Underway
Dest:Frleh
ETA:Mar20 21:00
Details:Container Ship
Received:06:43:43 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Equinandra [FR]
Speed/Dir:3.2 kts / 253° WSW
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Fishing (30)
Received:06:41:14 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Etretat [FR]
Speed/Dir:14.9 kts / 138° SE
Status:Underway
Dest:Le Havre
ETA:Mar21 07:30
Details:Passenger/Ferry
Received:07:00:13 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Eurogracht [NL]
Speed/Dir:12.1 kts / 241° WSW
Status:Underway
Dest:Palma De Mallorca
ETA:Mar26 06:00
Details:General Cargo Ship
Received:07:04:25 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Aquila [UK]
Speed/Dir:7.6 kts / 50° NE
Status:Underway
Dest:Plymouth
ETA:***00 24:60
Details:Training Ship
Received:07:03:32 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Carpe Diem 3 [FR]
Speed/Dir:0 kts / 204° SSW
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Tug
Received:07:05:28 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Galapagos [FR]
Speed/Dir:3.2 kts / 266° W
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Heavy Lift Ship
Received:07:04:40 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Gros Loulou [FR]
Speed/Dir:2.5 kts / 282° WNW
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 24:60
Type:Fishing (30)
Received:07:04:09 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Massabielle [FR]
Speed/Dir:2.8 kts / 11° NNE
Status:Engaged in Fishing
Dest:Peche
ETA:***00 24:60
Type:Fishing (30)
Received:07:04:37 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V New Look [FR]
Speed/Dir:2.5 kts / 271° W
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 24:60
Type:unspecified (0)
Received:07:04:21 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Normandie [FR]
Speed/Dir:1.8 kts / 62° ENE
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 24:60
Type:Fishing (30)
Received:07:04:44 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Telemaque [FR]
Speed/Dir:2.8 kts / 256° WSW
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 24:60
Type:Fishing (30)
Received:07:05:03 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Vauban [FR]
Speed/Dir:9.3 kts / 207° SSW
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:General Cargo Ship
Received:07:04:23 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Fv Helen Claire. [UK]
Speed/Dir:7.3 kts / 7° N
Status:Engaged in Fishing
Dest:Les Casiers.
ETA:***00 24:60
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:07:01:27 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Gambe D Amfard [FR]
Speed/Dir:10.4 kts / 339° NNW
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Hopper Dredger
Received:07:04:25 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Georgia Trader [MT]
Speed/Dir:18.4 kts / 258° WSW
Status:Underway
Dest:Pointe A Pitre
ETA:Mar29 08:00
Details:Container Ship
Received:06:46:15 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Jacamar Arrow [BS]
Speed/Dir:13.5 kts / 259° WSW
Status:Underway
Dest:Brsso
ETA:Apr06 16:00
Details:General Cargo Ship
Received:07:05:20 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Jin Tai Feng [HK]
Speed/Dir:12.6 kts / 70° ENE
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Mar22 10:00
Details:Bulker
Received:06:42:36 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:K.Dadayli [PA]
Speed/Dir:7.6 kts / 76° ENE
Status:Underway
Dest:Gb Imm
ETA:Mar22 23:30
Details:General Cargo Ship
Received:07:04:27 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Kimberly C [UK]
Speed/Dir:9.6 kts / 257° WSW
Status:Underway
Dest:Lisbon
ETA:Mar25 07:00
Details:General Cargo Ship
Received:07:04:22 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Krisyann III [FR]
Speed/Dir:0 kts / 63° ENE
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Pleasure Craft (37)
Received:07:03:17 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Ladybower [SG]
Speed/Dir:14.6 kts / 75° ENE
Status:Underway
Dest:Tees, UK
ETA:Mar22 22:00
Type:unspecified (0)
Received:07:05:29 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Lagon Bleu [FR]
Speed/Dir:0 kts / 29° NNE
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:07:02:06 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Liquid Tomcat [UK]
Speed/Dir:5 kts / 299° WNW
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:07:05:07 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Margrethe Fighter [DK]
Speed/Dir:10.4 kts / 53° NE
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Guernsey
ETA:Mar07 00:00
Details:Grab hopper dredger
Received:07:04:59 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Mfv Danielle [UK]
Speed/Dir:3.8 kts / 343° NNW
Status:Engaged in Fishing
Dest:Fishing Grounds
ETA:Feb21 12:10
Details:General Cargo Ship
Received:06:43:19 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Mfv William Henry II [UK]
Speed/Dir:3.2 kts / 24° NNE
Status:Engaged in Fishing
Dest:Dartmouth
ETA:***00 24:60
Details:Crude Oil Tanker
Received:07:04:46 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Mia Desgagnes [CA]
Speed/Dir:12 kts / 256° WSW
Status:Underway
Dest:Montreal - Canada
ETA:Apr02 14:00
Type:Tanker Haz A (81)
Received:07:00:49 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Moonray [MH]
Speed/Dir:11.4 kts / 76° ENE
Status:Underway
Dest:Dunkerque
ETA:Mar21 22:00
Details:Bulker
Received:07:05:29 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:MSC Regina [PA]
Speed/Dir:1.2 kts / 233° SW
Status:Underway
Dest:Frleh
ETA:Mar21 10:00
Details:Container Ship
Received:07:04:20 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:MSC Sola [PA]
Speed/Dir:21.3 kts / 58° ENE
Status:Underway
Dest:Felixstowe
ETA:Mar21 22:00
Details:Container Ship
Received:07:05:09 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:MSC Spain [LR]
Speed/Dir:1.6 kts / 189° S
Status:Underway
Dest:Frleh
ETA:Mar20 02:30
Details:Container Ship
Received:07:05:26 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Otter [FR]
Status:14
Type:Manned VTS (130)
Received:06:41:12 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: b0
Name:Peccavi [FR]
Speed/Dir:2.8 kts / 298° WNW
Status:Engaged in Fishing
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:General Cargo Ship
Received:07:04:17 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Petrus [FR]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Passenger/Ferry
Received:07:04:50 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Pike [MH]
Speed/Dir:0.1 kts / 228° SW
Status:Underway
Dest:Le Havre
ETA:Mar20 14:12
Details:Tanker
Received:06:43:44 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Scali Reali [MT]
Speed/Dir:10 kts / 242° WSW
Status:Underway
Dest:Sines
ETA:Mar25 17:00
Details:LPG Tanker
Received:07:05:20 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Seavigour [MT]
Speed/Dir:14 kts / 75° ENE
Status:Underway
Dest:Gdansk,Poland
ETA:Mar24 21:00
Type:Tanker (80)
Received:07:05:28 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Sfl Trinity [MH]
Speed/Dir:13.2 kts / 245° WSW
Status:Underway
Dest:Au Has
ETA:Apr27 13:00
Type:Tanker (80)
Received:07:04:41 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Sophren [FR]
Speed/Dir:0 kts / 218° SW
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:07:00:21 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Stellamaris [FR]
Speed/Dir:0.3 kts / 79° ENE
Status:Underway
Dest:Seine
ETA:Mar21 09:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:07:04:16 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Sti Gauntlet [MH]
Speed/Dir:12.4 kts / 117° ESE
Status:Underway
Dest:For Orders
ETA:Mar15 04:30
Details:Offshore Construction
Received:07:04:23 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Superiority [UK]
Speed/Dir:12.1 kts / 298° WNW
Status:Underway
Dest:Donges
ETA:Mar22 21:00
Details:Tanker
Received:07:05:28 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Sylvia Bowers Ds8 [UK]
Speed/Dir:2.6 kts / 315° NW
Status:Engaged in Fishing
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Bulker
Received:07:04:14 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Tempest [NL]
Speed/Dir:10.9 kts / 148° SSE
Status:Underway
Dest:Port Jerome
ETA:Mar21 06:00
Details:LPG Tanker
Received:07:05:25 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Torm Almena [SG]
Speed/Dir:0.1 kts / 186° S
Status:Underway
Dest:Le Havre France
ETA:Mar20 15:00
Details:LPG Tanker
Received:07:05:13 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Uk642 Berendina [NL]
Speed/Dir:1.3 kts / 205° SSW
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Fishing Ship
Received:07:05:28 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Valfoglia [IT]
Speed/Dir:11.5 kts / 72° ENE
Status:Underway
Dest:Pl Gdn
ETA:Mar24 05:00
Details:Crude Oil Tanker
Received:07:05:29 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Victory [NL]
Speed/Dir:0 kts / 178° S
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:07:00:21 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Wilson Finnfjord [BB]
Speed/Dir:8.4 kts / 239° WSW
Status:Underway
Dest:Es Pas
ETA:Mar23 11:00
Details:General Cargo Ship
Received:07:04:27 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: AISHub
Name:Ym Express [LR]
Speed/Dir:11.8 kts / 108° ESE
Status:Underway
Dest:Halifax>Bremerhaven
ETA:Mar22 21:00
Details:Container Ship
Received:07:07:49 21 Mar 18 GMT
ShipPlotter: b0