Name Destination ETA
ST115 [NL]AntwDec31 06:00
CARONIA [NL]AntwJul09 22:00