Name Destination ETA
NP480 [NL]IjmuidenNov17 18:30
SOUND EXPRESS [UK]IjmuidenNov14 16:31
MARCO [NL]IjmuidenNov14 14:00
SPAUWER [NL]IjmuidenNov13 05:30
SAGAR SAMRAT IjmuidenNov13 01:00
JUNTOS [NL]IjmuidenNov12 23:59
SIERRA LOBA [AN]IjmuidenNov12 03:30
FIGARO [VC]IjmuidenNov08 09:00
SVITZER SVEZIA [NL]IjmuidenNov04 17:30
WIND PIONEER [DK]IjmuidenNov03 21:00
OBELIX [DK]IjmuidenNov03 20:00
BERGE AORAKI [UK]IjmuidenNov03 07:00
UK1 ALBERT [NL]IjmuidenNov03 05:00
LYNX [NL]IjmuidenNov03 04:30
MERENZO [BE]IjmuidenOct28 10:33
SEAFOX 5 [UK]IjmuidenOct21 04:00
ABEL TASMAN [NL]IjmuidenOct13 21:00
SANTINA [NL]IjmuidenOct13 21:00
JENNIE [NL]IjmuidenSep19 13:00
MARILENE [NL]IjmuidenSep15 02:10
Triton [NL]IjmuidenSep02 04:00
ARCHIMEDES [BM]IjmuidenAug29 05:00
JOHANNA LOUISA [NL]IjmuidenJul29 19:00
WR244 HENK JAN [NL]IjmuidenJul06 02:30
FATA MORGANA [NL]IjmuidenJun22 15:51
UK237 GRIETJE BOS [NL]IjmuidenMay03 21:30
COBY [NL]IjmuidenMar22 08:40
ZEEMEEUW [NL]IjmuidenMar21 13:00
UK195 NOORDERHAAKS [NL]IjmuidenMar09 06:00
WINDCAT 25 [UK]IjmuidenJan13 15:30
PHOENIX [NL]IjmuidenJan13 04:00
OBAN [NL]IjmuidenJan01 18:19