Name Destination ETA
HIGHLAND CHIEFTAIN [UK]AberdeenNov19 12:00
WHITCHALLENGER [UK]AberdeenNov19 08:00
MV HROSSEY [UK]AberdeenNov19 07:00
Strilmoy [NO]AberdeenNov19 06:30
OCEAN CLEVER [UK]AberdeenNov19 06:00
NAO GUARDIAN [UK]AberdeenNov19 06:00
SKANDI FOULA [NO]AberdeenNov19 05:00
HIGHLAND PRINCE [UK]AberdeenNov19 05:00
VOS FAIRNESS [UK]AberdeenNov19 05:00
GRAMPIAN CORINTHIAN [UK]AberdeenNov19 05:00
SKANDI FEISTEIN [NO]AberdeenNov19 01:30
ISLAND CHAMPION [BS]AberdeenNov19 01:00
EDDA FERD [NO]AberdeenNov19 01:00
GRAMPIAN DEVOTION [UK]AberdeenNov18 23:00
FS ARENDAL [UK]AberdeenNov18 22:00
ISLAND DAWN [BS]AberdeenNov18 22:00
CALEDONIANVISION [KY]AberdeenNov18 21:00
UAL BODEWES [NL]AberdeenNov18 20:00
VOS ENTERPRISE [UK]AberdeenNov18 18:00
DEMAREST TIDE [UK]AberdeenNov18 17:30
GRAMPIAN CALGARY [UK]AberdeenNov18 17:00
HIGHLAND PRESTIGE [UK]AberdeenNov18 16:00
ESVAGT KAPPA [DK]AberdeenNov18 08:00
KL BREVIKFJORD [CY]AberdeenNov18 07:30
DURGA DEVI [LR]AberdeenNov18 00:30
HAVILA BORG [NO]AberdeenNov17 21:00
GRAMPIAN SOVEREIGN [UK]AberdeenNov17 17:55
ESVAGT CASSIOPEIA [DK]AberdeenNov17 15:00
SKANDI OLYMPIA [BS]AberdeenNov17 06:00
VOS PACE [NL]AberdeenNov16 19:30
LIAMARE [NL]AberdeenNov16 16:30
SEA SPRINGER [MH]AberdeenNov16 16:00
GRAMPIAN ENDURANCE [UK]AberdeenNov15 06:00
RIVER ELBE [PA]AberdeenNov15 05:00
NAO THUNDER [NO]AberdeenNov14 23:45
FAR SYMPHONY [NO]AberdeenNov14 15:00
VOS PRELUDE [NL]AberdeenNov14 12:00
SAYAN POLARIS [MT]AberdeenNov13 15:00
SEA SUPRA [NO]AberdeenNov12 20:00
HIGHLAND PRINCESS [UK]AberdeenNov12 18:00
BOKA ATLANTIS [MH]AberdeenNov11 16:00
GRAMPIAN ORCADES [UK]AberdeenNov04 06:00
WINDCAT 38 [UK]AberdeenOct17 14:00
DELFI [FI]AberdeenAug20 06:00
LEONARDO [FI]AberdeenJun11 07:00
OCEAN SPARTAN [UK]AberdeenMar30 09:00