Name Destination ETA
EDT PROTEA [CY]Q10Feb13 06:00